Mé studium Učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na alternativní pedagogiku, a poté vlastní děti mě vedly k hledání dalších přístupů ve výchově i vzdělávání. Objevení montessori pedagogiky pro mě bylo natolik podnětné a přínosné, že jsem s Petrou založila tuto školu.

Svůj čas věnuji převážně dětem 1. trojročí, které chci s důvěrou vést k samostatnosti, laskavosti a cílevědomosti. Věřím, a na nejstarších absolventech vidím, že tyto děti budou hybnou silou pozitivních změn v našich životech. Také se snažím naslouchat nejen potřebám dětí, ale i dospělých, poskytovat jim podporu a vytvářet co nejlepší podmínky pro práci.

Načerpat energii mi pomáhá pobyt v přírodě, knihy a umění, kterému nerozumím, ale umím se skvěle kochat.

"Někdy si potřebujete promluvit s pětiletým, abyste opět pochopili život."