Povinné požadavky na obsah

Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - zspianeta.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných institucí, úřadů,  vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, tudíž tak činí. Podobně některé starší fotografie nebo obrázky ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 365/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.


Toto prohlášení bylo vypracováno ke dni 1. 9. 2023
Toto prohlášení bylo revidováno ke dni 1. 9. 2023

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Abrupta Servis s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Informace o dalších standardech

Zdrojový kód prezentace splňuje normu HTML5  vydanou konsorciem W3C (https://www.w3.org/). Vizuální prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů (CSS) využívající nejmodernější standard CSS 3. Validitu stránek a vzhled webových stránek byl testován v běžně používaných prohlížečích.

Navigace mezi stránkami

Na začátku každé stránky se nachází tzv. drobečková navigace, která slouží k orientaci v prezentaci, v jaké části se právě nacházíte. Na úvodní stranu přejdete kliknutím na logo. Dále k orientaci poslouží hlavní navigační menu nebo vyhledávání.

Nezávislost na vstupních zařízeních

Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení (počítač, chytrý telefon). K obsahu se lze dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice (mezi jednotlivými položkami menu stránek se lze přepínat pomocí klávesy TAB, výběr se potvrzuje klávesou ENTER, zpět se přechází klávesou BACKSPACE.

Uvedené zkratky jsou platné pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox a Internet Explorer na operačním systému Windows. V jiných prohlížečích se mohou klávesové zkratky lišit. Stránky jsou přístupny jak z prostředí rodiny OS Windows, tak i Linux a MacOS.

Výjimky

Fotogalerie na těchto stránkách používají technologii JavaScript pro efekt zvětšení obrázků. Není-li JavaScript dostupný, obrázky se načtou bez efektu - jako běžný odkaz na jinou stránku.
Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, mohou být otevírané do nového okna prohlížeče. Není-li toto ze strany uživatele podporováno, jsou otevřeny ve stejném okně.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud by nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nebudou naplněna, pokusíme se je neprodleně napravit. V tom případě nás, prosím, neprodleně informujte prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Provozovatel webových stránek
Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:
smidlova@zspianeta.cz

Dodavatel technického řešení
Abrupta Servis s.r.o., Rychvaldská 1477, 735 53 Dolní Lutyně

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zasílat také na adresu:
support@agilismedia.cz