K práci v ZŠ Pianeta mě přivedl náš syn, který tuto školu navštěvuje už od první třídy. Již od začátku jsem oceňovala zdejší přístup k dětem a práci s nimi. Během distanční výuky jsem měla možnost přihlížet mnoha lekcím online, mimo jiné angličtiny, a když se objevila nabídka na volné místo učitele angličtiny na naší škole, bylo jasno. K angličtině se přidala výuka němčiny a pro zájemce i francouzštiny. Abych mohla co nejlépe provázet děti při jejich cizojazyčném vzdělávání, tak se i já nadále rozvíjím, a to nejen v rámci své specializace.  Snažím se lépe a hlouběji poznat principy, se kterými přišla již v první polovině minulého století Marie Montessori a které, jak každodenně vidím, i v dnešní době fungují. Mým cílem je podpořit každé dítě na jeho individuální cestě a ukázat mu možnosti, které mu znalost cizích jazyků nabízí.