Na Montessori škole učím v třetím trojročí přírodopis, chemii a výchovu ke zdraví.  Aktuálně ještě jsem studentkou 4. ročníku doktorského studia Biologie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a zároveň jsem členem výzkumného týmu Laboratoře potravních strategií hmyzu.
Již od útlého dětství mě přitahovalo vše, co se týkalo přírody. Od chytání kobylek a brouků do zavařovaček uplynul nějaký čas. Záliba se stala vášní, koníčkem, studiem, mými pracovními zkušenostmi a prací samotnou. U chytání hmyzu jsem zůstala, nyní již nechytám hmyz do sklenic, ale do entomologických nádob, sítěk či pastí tomu určených. Zároveň předávám mou vášeň a zkušenosti dál, ať už to v rámci výuky na ZŠ, SŠ, VŠ nebo exkurzích, ale také řadě popularizačních akcí. 
V rámci mého studia jsem se účastnila dvou zahraničních ERASMUS stáží. Obě tyto stáže byly pro mě velkým přínosem, co se týče vědy, výzkumu i pedagogiky. 
V rámci výuky bych chtěla ukázat studentům, jak je důležité se dále rozvíjet, sebevzdělávat, a hlavně být aktivní v čemkoliv, co nás baví.