V Pianetě jsem od roku 2018. Prošla jsem si různými rolemi. Začala jsem jako asistentka dvou dětí ve třetím trojročí. Zde jsem se seznámila s pro mě novým alternativním způsobem učení. Byla to zajímavá zkušenost. Poznala jsem, jak „to jde dělat“ jinak.

Později jsem se podílela i na výrobě pomůcek a pár dní jsem vypomáhala ve školní družině, kde jsem nakonec zůstala. Nyní působím hlavně v prvním trojročí, trávím s dětmi čas na vycházkách a v odpolední družině.

Na dětech obdivuji jejich energii a vynalézavost. Nikdy nevíte, co vymyslí a čím vás překvapí. Neustále se učím novým věcem a snažím se, aby byly děti spokojené.