Po dokončení magisterského studia na pedagogické fakultě v oboru Andragogika jsem pracovala v korporátním prostředí v oboru HR a končila na pozici HR Senior Manager. Zde také začala má pedagogická činnost s dospělými. Po letech na této pozici jsem si chtěla odpočinout a nastoupila na poloviční úvazek na základní škole Pianeta. Ano, slovu „odpočinout“ se dnes stále směji. :-)

V naší škole pracuji třetím rokem a jediné, co mohu říct s jistotou, je to, že vím, že stále nic nevím. Práce s dětmi mi dává často zpětnou vazbu o mé vlastní osobě. Oceňuji v Montessori přístupu učení v souvislostech, ucelený pohled a učení spojené s prožitkem. V této oblasti se neustále vzdělávám, poznávám nové myšlenky a trendy ve výuce v rámci kurzů, školení a odborné literatury. Jsem ráda, že mi škola pomáhá posouvat svůj potenciál ve všech směrech. Mohu jít směrem, který mě naplňuje. Nejvíce oceňuji umění, kreativitu, knihy a přírodu. Vše se snažím propojit s dětmi v rámci výtvarné výchovy – miluji zkoumat tvorbu různými technikami, použití různých materiálu a zkoumání nekonečného vnitřního vesmíru dětí.