Od mládí jsem pracovala mezi dětmi a pro děti, i když mé vzdělání a profesní kariéra se ubírala jiným směrem. Když jsem se setkala s pedagogikou M. Montessori měla jsem dojem, že jsem našla cestu, po které se mohu se svými třemi dětmi vydat. Jako rodič jsem se začala zapojovat do aktivit školy, až jsem dostala nabídku podílet se na jejím rozvoji. Kromě absolvování Montessori kurzů a dostudování učitelství se stále učím více naslouchat, rozhlížet se kolem sebe a nechávám se vést dětmi ve svém okolí. Jsem ráda, že společně s nimi mohu znovu objevovat svět.