Pozorování nejen vlastních předškolních dětí v připraveném prostředí mě přesvědčilo o jedinečnosti Montessori přístupu a přivedlo ke změně profese. Absolvovala jsem doplňující pedagogické studium a po krátké zkušenosti na 2. stupni klasické základní školy nastoupila do Pianety. V rolích vychovatelky, asistentky a učitelky jsem prošla prvním i druhým trojročím a stála jsem u zrodu toho třetího, kde působím dodnes. Učím matematiku a přírodní vědy, inspiruji se kosmickými příběhy a hledám příležitosti, jak dětem zprostředkovat praktické zkušenosti. Vzdělávám se v kariérovém poradenství, s dospívajícími se věnuji osobnostní a sociální výchově a provázím je volbou střední školy a povolání.