Zápis


Informace o zápisu k základnímu vzdělávání – preferenční kritéria

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání v Soukromé základní škole Pianeta, s.r.o.

Cílem školy je přijmout žáky do školy tak, aby vytvořili co nejpřirozenější skupinu. Jedním z principů Montessori pedagogiky je práce v heterogenní skupině, proto jsou zavedeny tzv. trojročí, aby se děti mohly učit od sebe navzájem a mohly si být vzorem.

Jako malá škola s alternativním zaměřením vzdělávání přijímáme pouze 8 až 12 žáků do prvních tříd.

Do kritérií vzdělávání jsme si tedy stanovili, že musíme přihlížet k vyrovnanému naplnění žáků. Při přijetí budou žáci dostávat body dle stanovených kritérií. V případě převisu zájemců nad kapacitními možnostmi školy dojde k losování (doporučení ombudsmana ČR).

Věříme, že chápete, že jsme k tomuto postupu dospěli v zájmu dosažení nejvyšší kvality vzdělávání a zároveň spravedlivého přístupu k Vám a k Vašim dětem.

Podmínky pro přijetí:

  1. osobní přítomnost dítěte a jeho zákonných zástupců u zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (1. 4. až 30. 4. příslušného kalendářního roku) – přesné datum a organizaci zápisu určí ředitel školy (zveřejní na webových stránkách školy – www.zspianeta.cz, na úřední desce u hlavního vchodu do školy)
  2. vhodné personální, materiální a prostorové podmínky na straně ZŠ
  3. podpis Smlouvy o vzdělávání (smlouva je uzavírána na celou školní docházku, změny jsou upravovány dodatkem)

Preferenční kritéria:

  1. Sourozenec aktuálně se vzdělávající v SZŠ PIANETA
  2. Pojetí vzdělávání podle ŠVP SZŠ PIANETA je vhodné z hlediska osobnostních předpokladů a potřeb dítěte i jeho školní připravenosti 

V případě převisu zájemců nad kapacitními možnostmi školy bude přistoupeno k losování za výše určených podmínek.


Termín zápisu do 1. ročníku


3. a 4. dubna 2024

 

Přestup


Přestup probíhá po domluvě kdykoli v průběhu školního roku. Zákonní zástupci jsou zváni k rozhovoru o Montessori pedagogice a jsou seznámeni se specifiky výuky. Zároveň je umožněno dítěti zažít způsob výuky v naší škole ideálně po celý týden, aby mohlo samo vyhodnotit, zda se mu změna bude líbit.