Složení školské rady při Soukromé základní škole Pianeta, s.r.o.


ode dne 2. 10. 2023

Členové jmenovaní zřizovatelem

Martin Novák
Marek Pospíchal
Renáta Šmídlová 

Členové zvolení za zákonné zástupce

Marek Spáčil
Vendula Jasioková
Martin Jančařík 

Členové zvolení za pedagogické pracovníky

Lenka Gavlovská
Kateřina Kabieszová
Pavla Kováčová 

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volby volených členů školské rady probíhají podle volebního řádu, který vydává zřizovatel každé 3 roky.