Zájemci o individuální (= domácí) vzdělávání mohou z vážných důvodů (viz znění zákona č. 561/2004 Sb., § 41) požádat ředitele školy o povolení tohoto typu vzdělávání.

Naše forma hodnocení:

  • V pololetí a na konci školního roku probíhá hodnocení žáka formou slovního hodnocení.
  • V rámci individuálního vzdělávání dítě také navštěvuje školu – sám či s rodiči – ideálně na jeden den v měsíci. Zapojí se do výuky a my můžeme pozorovat jeho pokroky, aniž by byl příliš zatěžován či stresován.
  • Může se účastnit akcí pořádaných školou, je to vítané.
  • Může využívat plánů učiva naší školy. Z těch tvoříme individuální plány žáka, které začínají na úrovni, kde dítě právě nachází. Můžeme dítěti vysvětlit a ukázat práci s Montessori pomůckami.
  • Doma si dítě tvoří portfolia z vypracovaných úkolů, projektů či obrázků a fotek. 

Rodič vzdělávající dítě doma musí doložit doklad o vzdělání a vyjádření školského poradenského zařízení.

Žák v individuálním vzdělávání platí snížené školné ve výši 5.000,- Kč za školní rok.