Žáci přihlášení do školní družiny mohou být ve školní družině do 16.00 hodin.

(žáci II. M mohou být v odpolední družině do 15.00 hodin)

Ráno je družina v provozu od 7.00 hodin.

Školní družina je rozdělena do tří oddělení:

  • I. oddělení
  • II. oddělení
  • III. oddělení

Pro žáky 5.–9. ročníku školní družina zřízena není.

Nabízený program vychází z principů Montessori pedagogiky.

Děti mají k dispozici různorodé vybavení (stolní tenis, Montessori pomůcky, karetní hry, stavebnice, hračky, výtvarné potřeby, tělovýchovné a relaxační náčiní).

Za příznivého počasí trávíme čas venku na hřišti a v okolí školy.

V zimních měsících hrajeme převážně míčové hry v tělocvičně školy.

Telefonní kontakt: 605 900 869