Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bohumínsko Pořízení dalšího vybavení školy a zmodernizování zázemí školy novými šatnami pro starší žáky v počtu 66 ks.

Název projektu: "Šatní skříňky pro žáky školy"

Hlavní cíl projektu: "Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bohumínsko"

Cíl operace:

Pořízení dalšího vybavení školy a zmodernizování zázemí školy novými šatnami pro starší žáky (tj. od 3. ročníku do 9. ročníku ZŠ) v celkovém počtu 66 ks šatních boxů. 

logo-eu                                    logo-leader 

Projekt byl realizován ve spolupráci s Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s., tímto bychom velmi rádi poděkovali za kvalitní administrativní podporu při zpracování projektu.

Realizace z Výzvy MAS Bohumínsko č. 7 v rámci Fiche 7-F7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Celková částka investice: 239.580,- Kč
Celková výše dotace: 191.664,- Kč