Rozvoj ZŠ a ŠD byl spolufinancován Evropskou unií

Podpora výuky v ZŠ Pianeta IV. část - rozvoj ZŠ a ŠD byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Rozpočet projektu

657 740,00 Kč

Registrační číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/22_002/0006862