školní rok 2023/2024

Název projektu: 

Prevence rizikového chování žáků ZŠ Pianeta pro školní rok 2023/2024

Výše poskytnuté dotace činí 56.000,- Kč.