Výzvy na podporu návratu do škol pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

rok 2021 - výše dotace 11.988,- Kč

jaro 2022 - výše dotace 3.250,- Kč

podzim 2022 - výše dotace 3.000,- Kč

rok 2023 - výše dotace 10.560,- Kč