DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO 
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními 
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních 
kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Digipomůcky 2022 - výše dotace 78.000,- Kč

Digipropast 2022 - výše dotace 16.000,- Kč