Obědy dětem zajišťujeme ve školní výdejně.

Cena obědů je částečně dotována městem Bohumín a jejich výše je stejná jako v ostatních bohumínských školách.

Jídlo se dováží ze školní kuchyně ZŠ a MŠ Čs. armády v Bohumíně.

Cena obědů

  • Věková kategorie 6-10 let: 33,- Kč
  • Věková kategorie 11-14 let: 35,- Kč
  • Věková kategorie 14-15 let: 38,- Kč

Záloha na školní rok se nevybírá.

Číslo účtu: 2500834000/2010

Variabilní symbol: datum narození dítěte (např 27. 7. 2003 = VS 270703).

Inkaso bude od října stahováno do 20. dne v měsíci.

Odhlášení i opětné přihlášení obědů je možné pouze přes mail: obedy@zspianeta.cz, při nefunkčnosti SMS na tel. 604 850 440.

 

Nárok na poskytnutí oběda za dotovanou cenu

Nárok na poskytnutí oběda mají dle Zákona 561/2004 Sb. žáci jen v den, kdy probíhá výuka. Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 se považuje první den nepřítomnosti žáka ve škole z hlediska nároku na oběd za pobyt v zařízení. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce veškeré další obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole odhlásit, jinak musí obědy doplatit do jejich plné výše tj. o 47,- Kč více.

Jídelníček

https://www.zscsa.cz/cz/skolni-jidelna/jidelni-listek/ Na stránkách ZŠ ČSA Bohumín, v sekci Školní jídelna – Jídelní lístek (menu č. 1)