Budujeme a neustále rozvíjíme školu s kvalitním Montessori programem v Bohumíně. Klademe důraz na respektování vývojových i osobnostních potřeb každého dítěte. Snažíme se vytvořit pro děti přirozené, připravené prostředí, tak aby docházelo k rozvoji jedinečného potenciálu každého dítěte. Vedeme děti k samostatnosti s láskou, trpělivostí a důvěrou krok za krokem.

Dny otevřených dveří
29. února
27. března

Jsme soukromou základní školou v Bohumíně s vytvořeným a neustále se utvářejícím prostředím pro rozvoj dětí od přípravného stupně až po dospívající, kteří stojí na prahu dospělosti.

Našim cílem je však tvořit tým i s rodiči. Vždyť často trávíme s dětmi více času než oni samotní. Proto si zakládáme na vztahu i s nimi, na vzájemné spolupráci a důvěře, ve které můžeme vést a rozvíjet ty, jenž jsou pro rodiče nejdůležitější.

Naše škola v obrazech

Přijďte se k nám podívat

Přihlaste se k odběru newsletteru

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o..
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..