publikováno čtvrtek 07.09.2023
Přihlaste se s Vaším dítětem do našeho nového Montessori kroužku. Těšíme se na Vás.

Montessori kroužek pro děti od 3 do 5 let

1. blok - říjen 2023 až leden 2024

2. blok - únor 2024 až květen 2024

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16.30 do 17.45 hodin

Lektorky: Mgr. Veronika Pospíchalová a Petra Dzidová

lekce probíhají pravidelně 1 x týdně v uceleném bloku

Cena jednoho bloku – 3.500,- Kč

více informací a způsob přihlášení najdete v příloze