středa 27. března 2024 od 16.30 hodin 

Pro rodiče předškolních dětí, se zájmem o zápis dítěte do 1. ročníku případně do přípravné třídy a také pro rodiče se zájmem o Montessori adolescentní program pro přestup jejich dětí ze 7. a 8. ročníku ZŠ.